top of page

 

תקנון אתר ותנאי שימוש

 

מבוא

  1. אתר "יקום מקביל" (להלן ״האתר״) מופעל על ידי חברת "Bio Innovation Academy" (להלן "החברה"). הגלישה באתר והשימוש במידע המופיע בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (להלן "התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר ו/או ביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה. על ידי כניסתך לאתר הינך מביע הסכמתך לתנאים אלו.

  2. תנאי שימוש אלה חלים על גלישה ו/או שימוש באתר מכל מכשיר ו/או מחשב לרבות מחשב נייד, טלפון סלולרי וכדומה.

  3. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 

אבטחת מידע ופרטיות

1.הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות מילוי טופס יצירת קשר (״צרו קשר״) ו/או מסירת כתובת מייל ו/או טלפון המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות. ​

2. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה

3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח ו/או למשתמש, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

קניין רוחני

1.כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.

2.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

 

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב–יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

 

יצירת קשר

בכל שאלה ו/או בירור, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת מייל: trtilleman@gmail.com 

bottom of page