top of page

 1. מדיניות פרטיות

 2. 1. האתר עושה ככל יכולתו כדי לשמור על  פרטיות הגולשים. הפרטיות של המבקרים באתר חשובה לנו ואנחנו מחוייבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלך.

 3. 2. גלישתך באתר ו/או שימוש באתר מהווה הסכמתך למדיניות הפרטיות של האתר.

 4. 3. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב- "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. (המידע הנמסר בעת השארת פרטים והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").

 5. 4. המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה מיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית בנוגע לשימוש באתר.

 6. 5. האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:

  • בכדי לספק לך את השירות או המידע שביקשת או מידע נוסף אשר אנו מאמינים שעשוי לעניין אותך, מעת לעת;

  • בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים בהם אתה מתעניין;

  • בכדי לבצע סקרי לקוחות או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

 7. 6. האתר או מי מטעמו לא יגלו או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות לגולש או משאיר הפרטים.

 8. 7. עם זאת, האתר או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;

  • האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;

  • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;

  • אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

  • בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

  • אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות חברה אחרת ניתן יהיה להעביר לחברה החדשה את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהחברה תתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.

 9. 8. כמו כן, יתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר.

 10. 9. יש לציין שלא ניתן לערוב באופן מוחלט מפני פעילות עוינת מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

 11.  

bottom of page